Ana Menü

Servis ve Çalışma Takvimi

  • Genel Kurul hazırlık ve toplantıları        
  • Denetimler ve güncellemeler
  • İnşaat İşleri  şartname & teklif
  • Abonelik işlemleri 

Kimler Online

Şuanda 2 konuk çevrimiçi
Faydalı Bilgiler Konut Sigortası
4
3
2
1
Konut Sigortası

RİSKLER VE KONUT SİGORTASI

EVİNİZİ GÜVENCE ALTINA ALIN...
Günümüz yaşam koşullarında sahip olduğumuz önemli maddi değerlerden biri olan evimizi korumak için en iyi ve çağdaş yöntemi kullanmalıyız. Bu durumda onu "sigorta güvencesi" altına almamız en gerekli ihtiyaçlarımızdan biridir.
Eviniz sizin için çok önemli, onu siz seçtiniz ve kendi zevkinize göre döşediniz. O sizin yaşam tarzınızın, kişiliğinizin aynası. Belki de içinde kendinizi rahat ve mutlu hissettiğiniz tek mekan. Peki onu yeterince koruduğunuzu söyleyebilir misiniz? Çünkü günümüz yaşam koşullarında, sizin için maddi ve manevi değeri küçümsenmeyecek olan evinizi bekleyen çeşitli tehlikeler var. bu durumda evinizi sigorta güvencesi altına almanız, pratik ve etkili bir çözümdür.
Devamlı oturduğunuz evi sigortalayabileceğiniz gibi, kır evinizi, dağ evinizi, deniz kenarındaki yazlığınızı, kısacası ikinci konutunuzu da sigortalayabilir, kiraya verdiğiniz evinizi, kiracıysanız ev eşyalarınızı sigorta güvencesine alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken bir sigorta şirketine başvurmak, Tabii daha önce evinizi hangi risklere karşı güvence altına alacağınızı belirlemeniz gerekir. Örneğin; eviniz 4. katta ise, sigorta şirketinin size sunduğu paket poliçe içindeki sel baskını riskine karşı sigorta yaptırmanız gerekmez.

SİGORTA KAPSAMINA GİREN RİSKLER
Sigorta şirketine, aşağıdaki risklerin sigorta kapsamına girip girmediğini sormayı ihmal etmeyin;
· Evinizde yangın çıktı, zarar gördü ve komşunuzun evine de zarar verdi.
· Tüpgaz, doğalgaz ya da kalorifer kazanınız patladı.
· Dumandan eviniz mahvoldu.
· Evinize yıldırım düştü.
· Hırsız evdeki değerli eşyaları çaldı.
· Tatile çıkarken musluğu açık unuttunuz, evinizi su bastı.
· Sel baskınında eviniz zarar gördü.
· Donan su borularınız sızıntı yapıyor.
· Elektrik kaçağı oldu.
· Fırtına çıktı ve evinize çarpan cisimler zarara neden oldu.
· Erozyon evinizin temelini etkiledi.
· Deprem büyük zarara yol açtı.
· Eviniz biriken karın altında kaldı.
· Evinizdeki cam eşyalarınız kırıldı.
· Hava veya kara taşıtı evinize çarptı.
· Taşınma ya da tamirat masrafları çıktı.
· Grev, lokavt, halk hareketleri ya da terör nedeniyle eviniz zarar gördü.
· Kuru temizlemeye veya tamire gönderdiğiniz eşya zarar gördü.
· Evinize kasti olarak zarar verildi.
· Makul süreler içinde yapmanız gereken bakımı geciktirdiğiniz için ortaya çıkan hasarlar.
Genel olarak dikkat etmeniz gereken; sizi etkileyen risklerin yanında (sizi direkt etkileyen ya da komşunuzdan kaynaklanan riskler), sizden kaynaklanan ve komşunuzu etkileyen risklerin de sigorta kapsamına alınmasıdır.

KONUT SİGORTASI TÜRLERİ
Paket poliçe ya da şemsiye sigorta;evinizin karşılaşabileceği birçok riski tek poliçe ile teminat altına alan sistemdir. Dikkat etmeniz gereken, başvurduğunuz sigorta şirketinin, paket poliçesinin kapsamına hangi risklerin girdiğidir. Sizi etkilemeyen riskleri poliçeden çıkarabilirsiniz. Sizi etkileyebilecek (deprem ya da hırsızlık gibi) bazı risk teminatlarının olmadığı bir paket poliçe satın aldığınızda da, bu riskler için ayrıca sigorta yaptırmanız gerekecektir.
Klasik poliçede ise; poliçe kapsamında yer alacak riskleri müşteri belirler. Fiyat müşterinin belirlediği risk listesi dikkate alınarak, sigorta şirketince belirlenir.

DEĞER TESPİTİ
Evinizin ya da sigortalamak istediğiniz binanızın, inşaat bedeli üzerinden değer tespiti yapılır, toprak bedeli dikkate alınmaz. Evinizin veya binanızın tespit edilen gerçek değeri üzerinden sigorta yaptırabileceğiniz gibi, eksik (değerinden daha az bir bedele yapılan sigorta) sigorta da yaptırabilirsiniz. Eksik sigortada, malın tamamının hasara uğraması halinde, ancak gösterilen sigorta bedeli kadar tazminat ödemesi yapılıyor. Aşkın sigortada malın tamamının hasara uğraması halinde ise, tazminat ödemesi gerçek değer üzerinden yapılır.

ÖDEME
Ödemelerinizi peşin yapabileceğiniz gibi taksitle de yapabilirsiniz. Sigortanızın, enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için dolara endeksli yaptırmanız akıllıca olacaktır. Böylece enflasyon arttıkça sigortanızın değeri de artar ve değer artışlarından etkilenmez.
Bazı sigorta şirketlerinin sunduğu hasarsızlık indiriminden yararlanabilirsiniz; sigortanın yapıldığı yılda bir hasar meydana gelmediyse, bunu takip eden senelerde ödemeleriniz belli oranlarda (sigorta bedeli yüzdesi üzerinden) indirilir.
Evinizi ve içindeki eşyaları depreme karşı sigortalamak istiyorsanız, evinizin 1'den 5'e kadar sınıflanan deprem bölgelerinden hangisinde olduğu tespit edilerek fiyat belirlenir.SİGORTA TERİMLERİ :

· Aşkın sigorta: Herhangi bir malın veya binanın değerinden fazlasına sigorta edilmesi. Malın tamamının hasara uğraması halinde gerçek değer üzerinden tazminat ödemesi yapılır.

· Ekspertiz: bir hasar meydana geldiğinde hasarın miktarını saptama işlemi.
· Eksik sigorta: Bir malın veya binanın değerinden daha düşük bir bedele sigorta edilmesi. Malın tamamının hasara uğraması halinde ancak gösterilen sigorta bedeli kadar ödeme yapılır.

· Hasar: Sigortada tazminat ödemeyi gerektiren durum.

· İhtarname: Primini ödemediği takdirde, sigortalı hakkında uygulanacak yaptırımları bildiren işlem.

· Muafiyet: Sigorta sözleşmesiyle hasar miktarının sigortalı tarafından karşılanacak bölümü.

· Poliçe: Sigorta sözleşmesinin yazılı şekli.

· Riziko: Sigortalının güvence altına alınmasını istediği olaydan zarar görme olasılığı. Riziko olmadan bir sigorta sözleşmesi düşünülemez.

· Sigorta: Belirli bir prim karşılığında, kişinin hayatının ya da bedeninin, veya kişi ve kuruluşların para ile ölçülebilen maddi varlıklarının karşılaşabileceği rizikoların gerçekleşmesinden doğacak hasarlarını, ölçülen değer üzerinden ve gerçekleşen hasar oranında karşılayarak sosyo ekonomik çöküntüleri dağıtan ve önleyen, yatırımlara aktarılan fonları ve ikrazları ile ekonomiye kaynak yaratan işlemler bütünüdür.

· Sigorta ettiren: Sigorta poliçesinin düzenlenmesi talebinde bulunan ve poliçenne primini ödeyen kişi.

· Sigortalı: Sigortaya konu olan ve riziko gerçekleştiğinde tazminatı alacak kişi.

· Tazminat: Rizikonun gerçekleşmesi sonucu zararı gidermek için sigortacı tarafından sigortalıya verilen meblağ.

· Zaman aşım: Yasal olarak belirli bir süre geçtikten sonra, sigorta sözleşmesinden doğan hakların geçerliliğini yitirmesidir.

SİGORTA ŞİRKETLERİ
Ak Sigorta: (0212) 251 94 00.
Anadolu Sigorta: (0212) 251 65 40.
Başak Sigorta: (0212) 231 60 00
Batı Sigorta: (0212) 251 02 80
Birlik Sigorta: (0212) 513 84 86
Commercial Union: (0216) 326 94 40
Demir Sigorta: (0212) 288 68 44
EGS Sigorta: (0212) 213 70 80
Ege Sigorta: (0212) 274 10 10
Emek Sigorta: (0212) 336 16 16
Garanti Sigorta: (0212) 216 81 81
Genel Sigorta: (0212) 252 00 10
Generali Sigorta: (0212) 251 27 88
Güneş Sigorta: (0212) 252 39 00
Güven Sigorta: (0212) 254 79 00
Işık Sigorta: (0216) 445 17 31
İhlas Sigorta: (0212) 454 10 00
İsviçre Sigorta: (0216) 474 20 20
Koç Allianz: (0216) 310 12 50
Türk Nippon Sigorta: (0216) 492 15 09
Axa Oyak Sigorta: (0212) 252 60 20
Ray Sigorta: (0212) 363 25 00
Şeker Sigorta: (0212) 251 40 35
TEB Sigorta: (0212) 251 96 00
Ticaret Sigorta: (0212) 231 06 56
Toprak Sigorta: (0212) 224 75 00