Ana Menü

Servis ve Çalışma Takvimi

  • Genel Kurul hazırlık ve toplantıları        
  • Denetimler ve güncellemeler
  • İnşaat İşleri  şartname & teklif
  • Abonelik işlemleri 

Kimler Online

Şuanda 7 konuk çevrimiçi
Faydalı Bilgiler 11. Ceza Dairesi-Apartman Yöneticisi
4
3
2
1
11. Ceza Dairesi-Apartman Yöneticisi

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2003/9372

K. 2004/7237

T. 7.10.2004

APARTMAN YÖNETİCİSİ ( Kat Maliklerinden Toplanan Parayı Yeni Yönetime Devretmemesi/Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal - Hukuki Uyuşmazlık Olarak Kabul Edilemeyeceği )

• HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Apartman Yöneticisinin Kat Maliklerinden Toplanan Parayı Yeni Yönetime Devretmemesi )

• HUKUKİ UYUŞMAZLIK OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEK EYLEM ( Apartman Yöneticisinin Kat Maliklerinden Toplanan Parayı Yeni Yönetime Devretmemesi - Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal )

765/m. 510

ÖZET : Apartman yöneticisi olan sanığın, kat maliklerinden topladığı paraları yerinde harcamadığı, yönetim kasasında ya da banka hesabında olması gereken parayı yeni yönetime devretmeyerek alıkoyduğu, dosya kapsamı ve sanığın tevilli ikrarı ile anlaşıldığı halde, mahkümiyeti yerine, uyuşmazlığın hukuki nitelikte olduğundan bahisle beraat kararı verilmesi, Yasaya aykırıdır.

DAVA : Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçundan sanık E'nin yapılan yargılaması sonunda; beraatine dair BURSA 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilen 30.01.2002 gün ve 2001/384 Esas, 2002/50 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi katılanlar vekili ve C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı'nın bozma isteyen 25.06.2003 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Apartman yöneticisi olan sanığın, kat maliklerinden topladığı paraları yerinde harcamadığı, dosyada mevcut Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2001/678 Esas sayılı dosyasına ibraz edilen 05.07.2001 günlü bilirkişi raporunda belirtildiği üzere yönetim kasasında ya da banka hesabında olması gereken 5.237.712.270.- Lirayı yeni yönetime devretmeyerek alıkoyduğu, dosya kapsamı ve sanığın tevilli ikrarı ile anlaşıldığı halde, mahkümiyeti yerine, uyuşmazlığın hukuki nitelikte olduğundan bahisle beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, C. Savcısı ve müdahiller vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 07.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.