Ana Menü

Servis ve Çalışma Takvimi

  • Genel Kurul hazırlık ve toplantıları        
  • Denetimler ve güncellemeler
  • İnşaat İşleri  şartname & teklif
  • Abonelik işlemleri 

Kimler Online

Şuanda 2 konuk çevrimiçi
Faydalı Bilgiler 18. Hukuk Dairesi-Yönetici Atanması İstemi
4
3
2
1
18. Hukuk Dairesi-Yönetici Atanması İstemi

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/4995

K. 2006/6764

T. 25.9.2006

• YÖNETİCİ ATANMASI İSTEMİ ( Toplantı ve Karar Yeter Sayısı Sağlanamadığı Gözetilmeden Mahkemece Sözü Edilen Toplantının ve Bu Toplantıda Alınan Kararların İptali İstemli Davanın Reddine Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )

• TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI ( Kat Malikleri Kurulu Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Bakımından Yarısından Fazlasıyla Toplandığı ve Oy Çoğunluğuyla Karar Verdiği )

• KAT MALİKLERİ TOPLANTISI ( Kat Malikleri Kurulu Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Bakımından Yarısından Fazlasıyla Toplanır ve Oy Çoğunluğuyla Karar Vereceği )

• KARAR İPTALİ TALEBİ ( Toplantı ve Karar Yeter Sayısı Sağlanamadığı Gözetilmeden Mahkemece Sözü Edilen Toplantının ve Bu Toplantıda Alınan Kararların İptali İstemli Davanın Reddine Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )

634/m.30

ÖZET : Dava dilekçesinde karar iptali ve yönetici atanması istenilmiştir. Kat Mülkiyeti Yasasının 30. maddesi hükmüne göre kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çoğunluğuyla karar verir. Somut olayda iptali istenilen olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısına anataşınmazdaki 38 bağımsız bölümün malikleri olan 25 kişiden salt 10 malik ( doğrudan yada vekalet yoluyla ) toplantıya katılmış ve katılan bu 10 kişinin oybirliğiyle karar alınmıştır. Bu durumda anılan Yasa maddesi hükmünde öngörülen toplantı ve karar yeter sayısı sağlanamadığı gözetilmeden mahkemece sözü edilen toplantının ve bu toplantıda alınan kararların iptali istemli davanın reddine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

DAVA : Dava dilekçesinde karar iptali ve yönetici atanması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davada kat malikleri kurulunun 17.10.2003 günlü olağanüstü toplantısının ve bu toplantıda alınan kararların iptali; 02.11.2004 günlü olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısının yok sayılması ile apartmana yeniden yönetici atanması istenilmiş; mahkemece 02.11.2004 günlü olağanüstü toplantının yapılmadığı gibi böyle bir tutanağın da dosya içerisinde bulunmadığı ve apartmanın yöneticisinin bulunduğu, ayrıca 17.10.2003 günlü olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısının ve bu toplantıda alınan kararların oybirliğiyle alındığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Kat Mülkiyeti Yasasının 30. maddesi hükmüne göre kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çoğunluğuyla karar verir. Somut olayda iptali istenilen 17.10.2003 günlü olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısına anataşınmazdaki 38 bağımsız bölümün malikleri olan 25 kişiden salt 10 malik ( doğrudan yada vekalet yoluyla ) toplantıya katılmış ve katılan bu 10 kişinin oybirliğiyle karar alınmıştır. Bu durumda anılan Yasa maddesi hükmünde öngörülen toplantı ve karar yeter sayısı sağlanamadığı gözetilmeden mahkemece sözü edilen toplantının ve bu toplantıda alınan kararların iptali istemli davanın reddine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 25.09.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.