Ana Menü

Servis ve Çalışma Takvimi

  • Genel Kurul hazırlık ve toplantıları        
  • Denetimler ve güncellemeler
  • İnşaat İşleri  şartname & teklif
  • Abonelik işlemleri 

Kimler Online

Şuanda 4 konuk çevrimiçi
Faydalı Bilgiler ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
4
3
2
1
ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Yeni Tesise müşterilik için gerekli belgeler nelerdir?

Sanayi
Formül proje numarası

İskân raporu (yapı kullanım izin belgesi) ya da belediyeden iskan çalışmalarının devam ettiğine dair yazı

Gerçek kişiler veya Tüzel kişilere ait “Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Dilekçesi”

Mülkiyetini belirleyen belgelerden herhangi birisi(kira sözleşmesi veya tapu kaydı)

Geçerli kimlik belgesi (Tüzel Kişilerde yetkilinin)

Müşteriliği şahsen yapamayacak olanların vekâlet verdiği kişilerin yanında getirmesi gereken vekâletname

Vergi numarası, ticaret sicil numarası

Sanayi Sicil Belgesi (2 yıl süreyle güncellenmeli)

Tüzel Kişilerde;

Vergi numarası

Ticaret sicil numarası

Şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri

 

Ticarethane

 

Formül proje numarası

İskân raporu

Gerçek kişiler veya Tüzel kişilere ait “Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Dilekçesi”

Mülkiyetini belirleyen belge (kira sözleşmesi veya tapu kaydı)

Geçerli kimlik belgesi (Tüzel Kişilerde yetkilinin)

Müşteriliği şahsen yapamayacak olanların vekâlet verdiği kişilerin yanında getirmesi gereken vekâletname

Vergi numarası, ticaret sicil numarası

 

Tüzel Kişilerde;

Vergi numarası

Ticaret sicil numarası

Şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri

 

Şantiye Müşterileri (Yukarıdakilere ek olarak)

İnşaat (temel) ruhsatı veya mülk sahibi müteahit inşaat sözleşmesi

 

Geçici Müşteriler (Yukarıdakilere ek olarak)

Faaliyeti (sergi, fuar, sirk, panayır, vb.) ile ilgili olarak yetkili makamlardan alınmış izin belgesi (Valilik, Kaymakamlık,Belediye, vb.)

 

Diğer 1 ve Diğer 2 müşterilerinden ticarethane müşteriliğinde istenen belgelere ek olarak, aşağıda belirtilen belgeler istenmektedir.

Diğer 1

Resmi Daire Müşterileri

Yetkilinin müşterilik işlemini yaptırabileceğine dair yetki belgesi

Dernek Müşterileri

Karar defteri

Emniyet’ten dernek işletim izin belgesi

Kamu yararını haiz dernekler için; İlgili Bakanlar Kurulunun aldığı karara ait resmi gazete ya da o ilin ya da ilçenin en büyük Mülki Amirinin onay yazısı

 

Kültür Balıkçılığı ve Kümes Hayvanları Çiftliği Müşterileri

İlgili Bakanlıktan alınmış belge

 

Diğer2

 

Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Depoları Müşterileri

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Bakanlığın İl Müdürlüklerinden, tarımsal amaçlı olduğuna ilişkin alınmış belge.

 

İçme ve Kullanma Suyu Müşterileri

Ticarethane müşteri grubundaki belgeler dışında ek bir belge istenmemektedir.

Mesken

Formül proje numarası

İskân raporu (yapı kullanım izin belgesi)

Gerçek kişiler veya Tüzel kişilere ait “Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Dilekçesi”

Mülkiyetini belirleyen belgelerden herhangi birisi(kira sözleşmesi/ikametgâh, tapu kaydı, lojman tahsis belgesi vb.)

Geçerli kimlik belgesi (Tüzel Kişilerde yetkilinin)

Müşteriliği şahsen yapamayacak olanların vekâlet verdiği kişilerin yanında getirmesi gereken vekaletname

Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler

Gazi, dul, şehit yakınları için; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan maaş aldığına dair bir yazı ve şehit veya gazi kimlik kartı

(Bu tarifede bulunan müşterilerimizin belgelerini her yıl Ocak ayında ilgili işletmelere bizzat kendileri ibraz etmeleri ve ilgili işletmelerin bu evrakları dosyalarda bulundurması gerekmektedir. Aksi takdirde müşteri grubu için uygulanacak tarifeye uygulamasına son verilir. Şehit aileleri ve muharip/malul gazileri için, sadece ikamet ettikleri meskende tükettikleri elektrik enerjisi için bu tarife uygulanır, diğer müşteriliklerde (yazlık, bağ evi..) bu tarife uygulanmaz.)

 

Tarımsal Sulama

Formül proje numarası

Gerçek kişiler veya Tüzel kişilere ait “Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Dilekçesi”

Mülkiyetini belirleyen belge (kira sözleşmesi veya tapu kaydı veya ikametgâh)

Geçerli kimlik belgesi (Tüzel Kişilerde yetkilinin)

Müşteriliği şahsen yapamayacak olanların vekâlet verdiği kişilerin yanında getirmesi gereken vekâletname

Tarım İl Müdürlüğü’nden Tarımsal Sulama için alınan izin belgesi

Vergi numarası, ticaret sicil numarası

Tüzel Kişilerde;

Vergi numarası

Ticaret sicil numarası

Şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri

 

Aydınlatma

Formül proje numarası

Gerçek kişiler veya Tüzel kişilere ait “Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Dilekçesi”

İlgili belediyeden alınan resmi belge ve yetki verilen kişinin geçerli kimlik belgesi,

Tüzel Kişilerde;

Vergi numarası

Ticaret sicil numarası

Şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri

Gerçek Kişilerde;

Ortak kullanımlar için (apartman, site v.b.); karar defteri

Belediye/Karayolları için; resmi belge ve yetki verilen kişinin geçerli kimlik belgesi,

İbadethane aydınlatması için; resmi yetki belgesi ve ibadethane olduğuna dair ilgili diyanet işlerinden alınmış belge

 

2) Eski tesise müşterilik için gerekli belgeler nelerdir?

Sanayi

Gerçek kişiler veya Tüzel kişilere ait “Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Dilekçesi”

Mülkiyetini belirleyen belgelerden herhangi birisi(kira sözleşmesi veya tapu kaydı)

Geçerli kimlik belgesi (Tüzel Kişilerde yetkilinin)

Müşteriliği şahsen yapamayacak olanların vekâlet verdiği kişilerin yanında getirmesi gereken vekâletname

Vergi numarası, ticaret sicil numarası

Sanayi Sicil Belgesi (2 yıl süreyle güncellenmeli)

Tüzel Kişilerde;

Vergi numarası

Ticaret sicil numarası

Şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri

 

 

Ticarethane

Gerçek kişiler veya Tüzel kişilere ait “Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Dilekçesi”

Mülkiyetini belirleyen belge (kira sözleşmesi veya tapu kaydı)

Geçerli kimlik belgesi (Tüzel Kişilerde yetkilinin)

Müşteriliği şahsen yapamayacak olanların vekâlet verdiği kişilerin yanında getirmesi gereken vekâletname

Vergi numarası, ticaret sicil numarası

Tüzel Kişilerde;

Vergi numarası

Ticaret sicil numarası

Şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri

 

Şantiye Müşterileri (Yukarıdakilere ek olarak)

İnşaat (temel) ruhsatı veya mülk sahibi müteahit inşaat sözleşmesi

 

Geçici Müşteriler (Yukarıdakilere ek olarak)

Faaliyeti (sergi, fuar, sirk, panayır, vb.) ile ilgili olarak yetkili makamlardan alınmış izin belgesi (Valilik, Kaymakamlık,Belediye, vb.)

 

 

Diğer 1 ve Diğer 2 müşterilerinden ticarethane müşteriliğinde istenen belgelere ek olarak, aşağıda belirtilen belgeler istenmektedir.

 

Diğer 1

 

Resmi Daire Müşterileri

Yetkilinin müşterilik işlemini yaptırabileceğine dair yetki belgesi

 

Dernek Müşterileri

Karar defteri

Emniyet’ten dernek işletim izin belgesi

Kamu yararını haiz dernekler için; İlgili Bakanlar Kurulunun aldığı karara ait resmi gazete ya da o ilin ya da ilçenin en büyük Mülki Amirinin onay yazısı

 

Kültür Balıkçılığı ve Kümes Hayvanları Çiftliği Müşterileri

İlgili Bakanlıktan alınmış belge

 

Diğer2

 

Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Depoları Müşterileri

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Bakanlığın İl Müdürlüklerinden, tarımsal amaçlı olduğuna ilişkin alınmış belge.

 

İçme ve Kullanma Suyu Müşterileri

 

Ticarethane müşteri grubundaki belgeler dışında ek bir belge istenmemektedir.

 

Gerçek kişiler veya Tüzel kişilere ait “Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Dilekçesi”

Mülkiyetini belirleyen belgelerden herhangi birisi(kira sözleşmesi/ikametgâh, tapu kaydı, lojman tahsis belgesi vb.)

Geçerli kimlik belgesi (Tüzel Kişilerde yetkilinin)

Müşteriliği şahsen yapamayacak olanların vekâlet verdiği kişilerin yanında getirmesi gereken vekaletname

 

Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler

Gazi, dul, şehit yakınları için; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan maaş aldığına dair bir yazı ve şehit veya gazi kimlik kartı

(Bu tarifede bulunan müşterilerimizin belgelerini her yıl Ocak ayında ilgili işletmelere bizzat kendileri ibraz etmeleri ve ilgili işletmelerin bu evrakları dosyalarda bulundurması gerekmektedir. Aksi takdirde müşteri grubu için uygulanacak tarifeye uygulamasına son verilir. Şehit aileleri ve muharip/malul gazileri için, sadece ikamet ettikleri meskende tükettikleri elektrik enerjisi için bu tarife uygulanır, diğer müşteriliklerde (yazlık, bağ evi..) bu tarife uygulanmaz.)

 

Tarımsal Sulama

Formül proje numarası

Gerçek kişiler veya Tüzel kişilere ait “Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Dilekçesi”

Mülkiyetini belirleyen belge (kira sözleşmesi veya tapu kaydı veya ikametgâh)

Geçerli kimlik belgesi (Tüzel Kişilerde yetkilinin)

Müşteriliği şahsen yapamayacak olanların vekâlet verdiği kişilerin yanında getirmesi gereken vekâletname

Tarım İl Müdürlüğü’nden Tarımsal Sulama için alınan izin belgesi

Vergi numarası, ticaret sicil numarası

 

Tüzel Kişilerde;

Vergi numarası

Ticaret sicil numarası

Şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri

 

Aydınlatma

Formül proje numarası

Gerçek kişiler veya Tüzel kişilere ait “Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Dilekçesi”

İlgili belediyeden alınan resmi belge ve yetki verilen kişinin geçerli kimlik belgesi,

 

Tüzel Kişilerde;

Vergi numarası

Ticaret sicil numarası

Şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri

 

Gerçek Kişilerde;

Ortak kullanımlar için (apartman, site v.b.); karar defteri

Belediye/Karayolları için; resmi belge ve yetki verilen kişinin geçerli kimlik belgesi,

İbadethane aydınlatması için; resmi yetki belgesi ve ibadethane olduğuna dair ilgili diyanet işlerinden alınmış belge

 

3) Kiracım borcunu ödemeden gitmiş, müşterilik benim üzerimeydi. Ne yapmalıyım?

Evinizi tahliye etmiş bulunan kiracınızın iletişim bilgileri ile birlikte varsa o döneme ilişkin doğalgaz, su, telefon...vb müşterilik faturalarını borç takip servisine ulaştırmanız gerekmektedir. Borç takip bölümümüzde gerekli inceleme yapılacak, tüketimin kiracınıza ait olduğu tespit edildiği takdirde söz konusu borçtan kiracınız sorumlu olacaktır.

 

4) Müşteri tarife grubumu nasıl değiştirebilirim?

İlgili yönetmeliğe göre tarife değişikliği yılda en fazla 2 kez yapılabilmektedir. En yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimize yazılı başvuru yapmanız gerekmektedir.

 

5) Tahliye için yapılması gereken işlemler nelerdir?

Gerçek Kişilerde;

Geçerli kimlik belgeniz ve sayacınız üzerindeki son endeksle Müşteri Hizmetleri Merkezine başvurarak; son döneme ait faturanızı,varsa eski dönem borçlarınızı ve hesaplanacak tahmini tüketim bedelini ödeyerek tahliye işlemini başlatabilirsiniz.

 

Tüzel Kişilerde;

Yetkili; yetki belgesi, kendisine ait geçerli kimlik belgesi ve sayacın üzerindeki son endeksle Müşteri Hizmetleri Merkezine başvurarak; son döneme ait faturayı, varsa eski dönem borçlarını ve hesaplanacak tahmini tüketim bedelini ödeyerek tahliye işlemini başlatabilir.

 

Tahliye başvuru işleminden sonra tahliye başvurusu yapılan tüketim noktası, saha ekipleri tarafından ziyaret edilir, enerjisi kesilir ve son okuma endeksleri sisteme işlenir. Bu endeks değerlerine göre kapanış faturası oluşur ve fatura tesisata bırakılır. Sistem tahmini tüketim bedeli ve mevcut güncellenmiş güvence bedeli ile mahsuplaşmayı yaparak müşterinin bakiye alacağını belirler. Bu işlemle birlikte sözleşme otomatik olarak fesholur ve bakiye alacak en geç 7 (yedi) gün içerisinde müşterilik hesabına iade edilir. Tüm bu işlemler sonucunda müşteri talep ettiği takdirde Müşteri Hizmetleri Merkezi’nden nihai tahliye yazısını temin edebilir.

 

Müşteri bakiye alacağını Müşteri Hizmetleri Merkezleri veznelerinden iade alabileceği gibi, talebi olması durumunda, başvuru esnasında beyan edebileceği ve kendisine ait olan banka hesabına da iade alabilir. Bu durum için, başvuru esnasında müşteriden kendisine ait geçerli bir IBAN numarası talep edilir.

 

 

6) Güvence bedeli nedir?

 

Güvence bedeli; perakende satış lisansı sahibi şirket ile elektrik enerjisi satın almak isteyen müşteri arasında imzalanan bir perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya feshi ve/veya kullanma yerinin değişmesi halinde, elektrik enerjisi tüketim bedelinin ödenmemesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup edilmek üzere, şirketçe müşteriden talep edilen bedeldir.

 

7) Usulsüz kullanım nedir? Usulsüz bildirimi alındığında ne yapmak gerekir?

Kullanıcının;

Ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,

Kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan daha önceki müşteri adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi,

Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz olduğu halde ilgili tüzel kişilere haber vermeden elektrik enerjisi tüketmesi,

Dağıtım şirketi tarafından bağlantı işleminin tamamlanmasını beklemeksizin, tüketiminin doğru tespit edilmesini engellemeyecek şekilde bağlantı yapması/yaptırması,

İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu abone grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi,

Güç trafosunu değiştirdiği halde durumu dağıtım şirketine yazılı olarak on beş gün içerisinde bildirmemesi,

Güç artırımı yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

Kesilen elektriği yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması

hallerinde usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır.

 

Bildirimde belirtilen usulsüz kullanım şeklini düzeltmeniz için Ankara Metropol bölgesindeyseniz Kaçak Müdürlüğüne, diğer bölgelerdeyseniz bulunduğunuz bölgedeki işletmenin Kaçak Kontrol Birimine başvurmanız gerekmektedir.