Ana Menü

Servis ve Çalışma Takvimi

 • Genel Kurul hazırlık ve toplantıları        
 • Denetimler ve güncellemeler
 • İnşaat İşleri  şartname & teklif
 • Abonelik işlemleri 

Kimler Online

Şuanda 2 konuk çevrimiçi
Profesyonel Bina Yönetimi Yönetici Sözleşmesi
4
3
2
1
Yönetici Sözleşmesi

YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

İŞVEREN : …………… APARTMANI Bağımsız Kat Malikleri / İşyeri Malikleri Adına

……………….. ile ………………..

ADRESİ : ……………………………….Apartmanı


YÖNETİCİ: Kat malikleri adına seçilen yönetici EKOKENT Bina Yönetim Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi.

ADRESİ  :Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:95 Kat:3 Maltepe - Çankaya/ Ankara
Tel         : ­(0312) 286 86 94   

KONUSU :
………Apartmanı Kat maliklerinin ……….2012 Tarihli genel kurul toplantısında yöneticinin dışarıdan seçilmesine karar verilmiş ve yönetici seçimi için ………….ile ………..’ya yetki verilmiştir. Kat malikleri kurulunun bu kararı uyarınca , kat malikleri dışından, ücret karşılığında KMK ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde ;…… Apartmanı yöneticiliğinin EKOKENT Bina Yönetim Gayrimenkul Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması, bu sözleşmenin konusunu oluşturur.

SÖZLEŞME TARİHİ VE SÜRESİ:

İşbu Yöneticilik Sözleşmesi 1 (bir) yıl olup  ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak üzeri…/../2012  ila ../../2013 tarihleri arasında yönetim dönemini kapsamaktadır.
Bu sözleşme ../../2011 tarihinde aşağıdaki şartlarla üç nüsha olarak tanzim edilmiş ve taraflarca okunarak kabul edilip imzalanmıştır.

ÜCRET:

Yöneticiye bu görevi nedeniyle, her ay …………,00TL (………….)TL KDV dahil ücret ödenecek olup, bu bedele noter, posta masrafları ilave edilecektir. Bu bedel kesinleşmiş işletme projesi gereği  kat maliklerinin ödeyeceği  aidatlara dâhil etmek suretiyle her ayın 30. gününe kadar nakden tahsil edilecektir.

YÖNETİCİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Bu sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 1 hafta içinde işletme projesini hazırlayıp kat maliklerine ulaştırmak.
 2. Doğalgaz alımlarını işletme projesine uygun aylık olarak yüklemeye,
 3. Yönetici, …..Apartmanı adına olan …..Bankası …… Şb. ……. nolu hesabı yönetici yardımcısı ile birlikte çift imza ile kullanabilecektir. Her ayın ilk 30 günü içerisinde ödenmeyen aidatlarla ilgili olarak, ödemeyen kat maliki veya kiracı hakkında icra takibi yapmaya yetkilidir. Gerek görürse ve sadece bu konu ile ilgili olmak üzere apartman yöneticisi olarak bir avukata vekâlet verebilir.  Aylık % 5 faizi ile birlikte ödenmeyen aidatlar için icra takibi yapabilir. Ancak bu konu ile ilgili avukatlık ücretlerini ve icra masraflarını, borcunu ödemeyen kat malikine yansıtılır.
 1. Apartman kapıcısının ücretinin, sigorta prim ve bildirgesinin, aksatılmadan ödenmesi için ücret bordrolarının tanzimi ve imzalatılması.
 2. Apartmana ait gelen ortak yerlerin elektrik, su ve doğalgaz bedelinin bankaya verilecek otomatik ödeme talimatı ile ödenmesini sağlamak.
 3. Yapılacak her türlü harcamanın belgeli olması hususuna itina göstermek.
 4. Yapılacak harcamalarla ilgili olarak apartman denetçisinin isteği halinde kendisine bilgi vermek, denetçinin gerekli gördüğü zamanlarda yapacağı her türlü denetimde apartmanla ilgili hesap ve kayıtları hazır bulundurmak.
 5. Denetçinin talep etmesi halinde en geç iki hafta içinde Kat Malikleri Kurulunu olağan üstü olarak toplantıyaçağırmak.
 6. Apartman görevlisinin/lerinin vazifelerini en iyi şekilde yapması için gerekli önlemleri almak ve bu konudaki aksaklıkları en kısa zamanda denetçiye bildirmek.
 7. Yönetim döneminin hitamında vakit geçirmeden Kat Malikleri Kurulunu Olağan Toplantıyı yapmak üzere ilgili yılın ilk ayının ilk haftası toplantıya çağırmak.
 8. Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan diğer yükümlülükler.


Apartman kapıcısının ücretinin, sigorta prim ve bildirgesinin, aksatılmadan ödenmesi için ücret bordrolarının tanzimi ve imzalatılması.
Apartmana ait gelen ortak yerlerin elektrik, su ve doğalgaz bedelinin bankaya verilecek otomatik ödeme talimatı ile ödenmesini sağlamak.
Yapılacak her türlü harcamanın belgeli olması hususuna itina göstermek.
Yapılacak harcamalarla ilgili olarak apartman denetçisinin isteği halinde kendisine bilgi vermek, denetçinin gerekli gördüğü zamanlarda yapacağı her türlü denetimde apartmanla ilgili hesap ve kayıtları hazır bulundurmak.
Denetçinin talep etmesi halinde en geç iki hafta içinde Kat Malikleri Kurulunu olağan üstü olarak toplantıya çağırmak.
Apartman görevlisinin/lerinin vazifelerini en iyi şekilde yapması için gerekli önlemleri almak ve bu konudaki aksaklıkları en kısa zamanda denetçiye bildirmek.
Yönetim döneminin hitamında vakit geçirmeden Kat Malikleri Kurulunu Olağan Toplantıyı yapmak üzere ilgili yılın ilk ayının ilk haftası toplantıya çağırmak.
Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan diğer yükümlülükler.

DİĞER HUSUSLAR :
EKOKENT Bina Yönetim Gayrimenkul Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. yöneticiliği , yöneticilik yapacağı dönem için yetkili olmak üzere, ../../2011 tarihli Kat malikleri toplantısında alınan karar gereği ..nolu daire maliki ………..denetçi olarak görev yapacaktır.
Yöneticinin sözleşme şartlarını yerine getirmemesi halinde, kat malikleri kanununun tek taraflı olarak sözleşmeyi fes etme yetkisi bulunmaktadır.
Bu sözleşmede belirtilen adresler tarafların yasal tebligat  adresleri olup, değişiklik halinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Aksi halde bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağı taraflar kabul etmişlerdir. Bu sözleşmeden doğan ihtilaflar halinde, T.C. Ankara ili Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

 

………….APARTMANI

KAT MALİKLERİ ADINA                           YÖNETİCİ

…………………………………. EKOKENT Bina Yönetim

Gayrimenkul DanışmanlıkTic.LTD.ŞTİ.